Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XIII tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca 2022r.

Najświętszy sakrament

 

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św.

 

Obowiązki i zasady

Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

 

Rodzice i Dziecko do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Dziecko powinno wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej  w zakresie klasy trzeciej, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.
  2. Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 Golice i 13.00 Górzyca
  3. Systematyczny udział w nabożeństwach liturgicznych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie, droga krzyżowa w Wielkim Poście).
  4. We wszystkich spotkaniach uczestniczy z dzieckiem przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).
  5. Ewentualne nieobecności na spotkaniach w kościele należy usprawiedliwiać u katechety.
  6. Dzieci, które były ochrzczone poza Parafią Matki Łaski Bożej w Górzycy, powinny do   KOŃCA  GRUDNIA dostarczyć do księdza metrykę chrztu.
  7. Konferencje dla rodziców odbywają się według wyznaczonych terminów.

 

 Terminy spotkań rodziców i dzieci:

 

 Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu Pokuty i Eucharystii w 2021/2022r.

 

 

Terminy spotkań rodziców i dzieci (przygotowanie dalsze):

10.10.2021;14.11.2021;12.12.2021;13.02.2022;13.03.2022;10.04.2022;  Msza św. w niedzielę Górzyca 13.00 Golice 11.00

(Przygotowanie czytań, śpiew psalmu, modlitwa powszechna, procesja z darami. Po Mszy katecheza dla rodziców i dzieci.)

Stroje dzieci jednolite – alby dla chłopców i dziewczynek.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci, rodziców, chrzestnych...

Górzyca 14.05.2022 godz. 8.30 Golice 19.05.2022 godz. 16.30

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  w GÓRZYCY – 15.05.2022r   godz. 13.00

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  w GOLICACH – 22.05.2022r. godz. 11.00

Biały miesiąc: 22maj,29maj, 5 VI, 12VI, 16VI Boże Ciało,19VI,

Górzyca godz. 13.00 Golice godz. 11.00 lub według ogłoszeń.

W czasie przygotowania dzieci systematycznie uczestniczą:

-          w lekcjach religii w szkole i uczą się katechizmu;

-          we Mszy św. obowiązkowo w niedzielę i święta;

-          w nabożeństwach roku liturgicznego:

W październiku Modlitwa Różańcowa

-          Górzyce Śr, Pt godz. 17.00; Golice Cz godz. 16.30

Adwent – Roraty Górzyca Śr i Pt godz. 16.00; Golice Cz godz. 16.00

Wielki Post – Droga Krzyżowa:

-          Górzyca Pt godz. 17.30; Golice Cz godz. 16.30

W Maju Nabożeństwa Majowe

-          Górzyca godz. 17.30; Golice godz. 16.30

Błogosławieństwo:

Różańca-   Październik 2021 

Książeczki 07 Listopad 2021 Górzyca godz. 13.00, Golice godz. 11.00

Medalika 05 grudnia 2021 Górzyca godz. 13.00, Golice godz. 11.00

Świece 06 luty 2022 Górzyca godz. 13.00, Golice godz. 11.00

Obrazki pamiątkowe  – na zakończenie białego miesiąca

Wyjazd dzieci z rodzicami w miarę możliwości do Rokitna, aby zawierzyć się Matce Bożej, Godz. i termin do ustalenia? Propozycja 4 czerwca 2022r

Dokumenty, jakie należy dostarczyć katechecie do 19.XII.2021:

Skrócony odpis aktu chrztu świętego, jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią; zgodę księdza proboszcza, jeżeli dziecko zamieszkuje poza parafią.

We własnym zakresie kupujemy dziecku tylko Medaliki.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się

do sakramentu Pokuty i Eucharystii w 2022r.

 

Górzyca 5 maja czwartek od godz. 16.30 – sprzątanie świątyni wewnątrz i na zewnątrz, wokół ogrodzenia, koszenie trawy, grabienie….

Górzyca 13 maja piątek godz. 18.30 sprzątanie generalne wewnątrz świątyni, dekoracje…

Golice 16 maja poniedziałek od godz. 16.30 malowanie błazeri

Golice 20 maja piątek od godz. 16.30 – sprzątanie świątyni wewnątrz i na zewnątrz, wokół ogrodzenia, koszenie trawy, grabienie, dekoracje….

 

        Próby dla dzieci - GÓRZYCA

9 maj poniedziałek godz. 16.30

11 maj środa godz. 16.30

13 maja piątek godz. 18.00 próba generalna podczas Mszy

       Próby dla dzieci - GOLICE

12 maj czwartek godz. 17.00

19 maja czwartek godz. 17.00 próba generalna podczas Mszy

 

Spowiedź dzieci, rodziców, chrzestnych...

Górzyca 14.05.2022 godz. 8.30, a o 9.00 Msza i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, pamiętać o świecy!

Golice 19.05.2022 godz. 16.30, a o 17.00 Msza i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, pamiętać o świecy!

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Górzyca 15.05.2022  godz. 13.00

Golice 22.05.2022 godz.11.00   

 

Biały miesiąc Górzyca o godz. 13.00 : 22 V; 29 V; 05 VI; 12 VI; wyjątek16VI Boże Ciało – godz. 9.00; 19 VI – zakończenie

Biały miesiąc Golice o godz. 11.00 : 29 V; 05 VI; 12 VI; wyjątek16VI Boże Ciało – godz. 11.00; 19 VI - zakończenie

   W Maju Nabożeństwa Majowe w tygodniu

Górzyca godz. 17.30; - Golice godz. 16.30

         Wręczenie Pamiątki komunijnej dla dzieci 29 maja

                   Poświęcenie różnych pamiątek 19 czerwca