Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XIII tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca 2022r.

Kapłaństwo

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU

                                                    W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018                                           

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu,

Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:  

1.       Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w  terminie od 12 czerwca do 3 lipca br. - I termin rekrutacji

(do 2 września br. – ostateczny termin rekrutacji) przedstawiając następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),

·         podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),

·         świadectwo maturalne (oryginał),

·         świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),

·         metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),

·         własnoręcznie napisany życiorys,

·         kserokopię dowodu osobistego,

·         świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,

·         świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,

·         świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,

·         7 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),

·         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).

 

2.     Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie http://www.kandydaci.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

 

3.     Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach
od 3 do 17 września br. w Kęszycy Leśnej.  

 

 

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

Gościkowo 3, 66-200 ŚWIEBODZIN, tel.: 68 / 381-10-21; 68 / 382-08-87

www. paradisus.pl